"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Kauza č. 4 - ztracený dokument a vrácený milion

v zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 15.3.2019 je uvedeno: „Usnesení č. 15 – Starosta informoval zastupitele o tom, že obec z důvodu administrativního pochybení nakonec musí vrátit část dotace za opravu komunikace v Zahradní ulici. Jedná se o částku 1.000.060 Kč.“
Odpověď obce ze dne 8.1.2021 je opět nicneříkající.
Žádáme upřesnění dne 21.1.2021, odpověď obce je opět nicneříkající.
Statutární orgán obce je samozřejmě trestněprávně i hmotně odpovědný za hospodaření obce, tj. jestli obec přišla vinou obce o milion, měl by za to být jednak někdo potrestán, dále by měl i uhradit způsobenou škodu.


Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás