"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Zpravodaj obce Řitka

Dle dostupných účetních dokladů obce Řitka jsme zjistili, že za rok 2018 zaplatila obec Řitka více než 200.000 Kč za náklady spojené s vydáním zpravodaje.

26.1.2018 doplatek šéfred. Zpravodaj		10.200 - 	10.200 Kč
1.2.2018 dohoda o prov. pr. šefred. Zprav	1800 - 		 1800 Kč
2.2.2018 šefr. práce dohoda		7 110 7100 – 		14220 Kč
14.2.2018 zpravodaj 2/2018 		7.110 7.110 - 	14220 Kč
15.3.2018 dohoda zpravodaj 		7.110 7.110 - 	14220 Kč
16.4.2018 dohoda zpravodaj 		7.110 7.110 - 	14220 Kč
11.5.2018 dohoda o prov. práce zprav. 	2337 2337 		 4674 Kč 
15.5.2018 dohoda zpravodaj 		7.110 7.110 -		14220 Kč
15.6.2018 zpravodaj obce dohoda 	7.110 7.110 -		14220 Kč 
16.7.2018 dohoda o provedení práce 	 7.110 7.110 -	14220 Kč 
15.8.2018 dohoda o provedení práce 	 7.110 7.110 - 	14220 Kč
17.9.2018 dohoda o provedení práce 	 7.110 7.110 - 	14220 Kč
15.11.2018 dohoda o provedení práce 	 7.110 7.110 - 	14220 Kč
17.12.2018 dohoda-šéfred. zpravodaj	 7.110 7.110 - 	14220 Kč

celkem 								173.094 Kč


3.1.2018 tisk zpravodaje 					21.160 Kč
19.7.2018 tisk zpravodaje 					20 552 Kč

celkem?								41712 Kč

celková čáskta							214.806 Kč

účetní doklady


Dne 23.8.2021zasíláme na obec žádost o kopie smluv o provedení práce související s prací na Zpravodaji obce Řitka.

Dne 6.9.2021 dostáváme od obce obstrukční výzvu k doplnění žádosti.

Dne 9.9.2021 zasíláme obci požadované doplnění.

Dne 17.9.2021 nám obec zasílá informaci o odmítnutí žádosti.


Dne 25.8.2021 zasíláme dotaz jaká částka byla celkově vyplacena za provedení práce související s prací na Zpravodaji obce Řitka v roce 2020 a 2021.

Dne 8.9.2021 dostáváme odpověď, za rok 2020 částka činila 78.100 Kč za rok 2021 do 31.8. to bylo 54.050 Kč.


Dne 24.9.2021 zasíláme na obec dotaz kolik si vydělal pan Zdeněk Lebl šéfredaktor zpravodaje.

Dne 4.11.2021 dostáváme od obce informaci o zamítnutí žádosti.

Dne 5.11.2021 podáváme stížnost proti zamítnutí žádosti.

Dne 24.11.2021 rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje ve věci naší stížnosti s tím, že když pan Lebl nebude s poskytnutím informace souhlasit, obec nám nemusí nic sdělit.

Dne 6.12.2021 dostáváme požadované informace, rok 2017: 24.000 Kč, rok 2018: 96:000 Kč, rok 2019: 72.000 Kč, rok 2020: 72:000 Kč, rok 2021: 54.000 Kč. Částky sice nesouhlasí s výše uvedenými údaji čerpanými z účetního deníku, ale toto bude již na zpracování v případě výhry ve volbách nového vedení obce.


Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás


společnosti: Energie - stavební a báňská a.s., Valtrum s.r.o., STRABAG a.s., Cetus Plus a.s., VR Services s.r.o., Vít Blecha, MAREL a spol. s r.o., METTA spol. s.r.o.