"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Kauza č. 6 - zákaz pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva obce Řitka

Nejvyšším orgánem obce je zasedání zastupitelstva, na tom zastupitelé jmenují a odvolávají starostu a místostarosty a rozhodují většinou hlasů všech zastupitelů, nejen těch přítomných o důležitých otázkách obce. Vzhledem k důležitosti tohoto zasedání je zasedání zastupitelstva přístupné veřejnosti, je možné z jeho průběhu pořizovat audio a video záznamy, některé obce či městské části dokonce zajišťují online přenosy, spousta obcí a městských částí zasedání zastupitelstva nahrává pro možné pozdější přehrání. V Řitce je samozřejmě vše jinak. Na zasedání zastupitelstva dne 21.12.2020 mi bylo zakázáno pořizovat zvukový záznam, viz zápis ze zasedání: "V 10:08h byl pan Vdovičenko starostou napomenut (na základě upozornění z publika), jelikož přes původní zákaz nahrával zasedání obecního zastupitelstva. Byl vyzván, aby nahrávání ukončil a upozorněn, že při opakovaném neuposlechnutí bude vyloučen z řad veřejnosti ze zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem." Na mé opakované dotazy na základě jakého zákona mi bylo znemožněno nahrávání starosta odpovídá vyhýbavě a doporučuje mi se obrátit na příslušné orgány, viz odpověď ze dne 19.1.2021.
Dále je mi sděleno, že můj audiozáznam nebyl povolen, protože obec pořizuje vlastní (bez toho aby o tom například informovala zúčastněné). Žádám tedy o zaslání kopií audiozáznamů z posledních 4 zasedání zastupitelstva, na to je mi sděleno že se uchovává pouze ten poslední. Navíc na zasedání zastupitelstva dne 21.12.2020 jsou k dispozici jen 3 židle pro veřejnost, které měly být pravděpodobně obsazeny občany z řad veřejnosti pozvaných starostou. Naštěstí jsem se dostavil v předstihu, tak jsem si na jednu židli mohl sednout. Jedna osoba co přišla po mne musela zasedání opustit. Ministerstvo vnitra odbor veřejné správy, dozoru a kontroly nám na náš dotaz odpovědělo, že obec opravdu nemůže zakázat pořizování audio nebo video záznamů ze zasedání zastupitelstva, tj. příští zasedání které se dle zákona má konat nejméně jednou za 3 měsíce (což ale obec opět nedodržuje) by se mělo konat do konce června, z tohoto plánujeme pořídit video záznam který bude přístupný veřejnosti, ať každý vidí jak takové zastupitelstvo probíhá, jak kdo hlasuje atd.


Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Volby 2022

O nás