"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Ostatní kauzy

Dne 22.12.2020 žádáme Obec o kopie dohod o provedení práce se současnými zastupiteli Obce Řitka (jak je např. zmiňováno v zápisu se zastupitelstva obce ze dne 13.12.2019 Usnesení č . 9)
Dne 7.1.2021 zasíláme stížnost na nedodržení lhůty pro odpověď.
Dne 8.1.2021 Obec naši žádost odmítá.
Dne 10.1.2021 zasíláme Obci další stížnost.
Dne 8.3.2021 Obec naši žádost odmítá a zasílá obsáhlou výzvu k doplnění naší žádosti.
Dne 9.3.2021 zasíláme Obci opakovanou stížnost.
Obec do dnešního dne požadované dokumenty nedodala, pravděpodobě proto že neexistují, jiná odpověď nás nenapadá.
Z prohlížení účetních dokladů obce přitom vyplývá, že se nejedná o nijak astronomické částky které jsou vypláceny viz dokument č. 1, dokument č. 2


Výběr z bobulí, aneb co nám píše starostaHlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Volby 2022

O nás