"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Rekonstrukce Zahradní ulice

  1. Za projektovou dokumentaci plus autorský dozor obec zaplatila 225.846,- Kč! Přitom projektant žádný autorský dozor nevykonával. Jím zpracovaná dokumentace skutečného provedení absolutně neodpovídá skutečnosti.

  2. Za technický dozor investora obec zaplatila 60.500,- Kč. Dozor vykonával Petr Louma, který je ovšem odpovědným zástupcem zhotovitelské firmy Valtrum. 3. Rozpočet dle projektu: 5.443.336,42 Kč bez DPH. Pokud stavební dozor a zhotovitel jsou osoby propojené (jednající ve shodě), jednalo se o rozdělení zakázky, o němž zadavatel neinformoval v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, a zároveň o zcela flagrantní porušení § 46d téhož zákona (technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená).

4. Vysoutěžená cena: 5.480.477,33 Kč bez DPH = 6 631 377,57 vč. DPH

5. Vyfakturováno a proplaceno: 3.672.934,66 + 1.807.542,67 = 5.480.477,33 Kč bez DPH

- k oběma fakturám je připojen tentýž rozpočet bez označení, co je z něj tou kterou fakturou fakturováno.

6. Kontrola z ROP neuznala pro jejich nerealizování fakturované položky č.50-52, 73, 81 a 82 v úhrnu 68.736,14 bez DPH, t.j. 83.170,73 vč. DPH. Dosud tuto částku na dodavateli nikdo nevymáhal!

7. Podrobnou kontrolou akce v terénu oproti fakturovanému rozpočtu bylo zjištěno, že celá řada částí stavby, které byly vyfakturovány a zaplaceny nebyla provedena vůbec nebo byla realizována ve zcela jiném provedení a kvalitě a rovněž u celé řady úpoložek neodpovídá fakturované množství.

Celkem se jedná ve finančním vyjádření o cca částku 920.741, 50 Kč bez DPH t.j. 1.114.097,- Kč včetně DPH.

Jmenuji jen nejkřiklavější případy:

  • Fakturováno bylo 34 ks šachet typu Sirobau vč. zátek, připojení a poklopů v celkové částce 401.348,- Kč. Skutečnost je devět šachet v provedení nikoliv Stirobau, ale betonová roura.

  • Fakturován byl trativod DN 200 v ceně 382.233,- Kč bez DPH. Skutečností je, že pro trativod bylo použito potrubí DN 100 max.125 a rovněž jeho délka je zkrácena o cca 200 m.

  • Fakturováno bylo zpevnění krajnic štěrkodrtí v částce 31.424,- Kč bez DPH. Podle projektu měly být takto krajinice provedené po celé délce trasy v šířce 500 mm. Skutečností je, že o štěrkodrti není možné vůbec hovořit, použit byl zbytkový materiál, směs asfaltového reciklátu, kamení a zeminy v šířce od 0 do 500 mm.

  • Fakturována byla zámková dlažba 61,8 m2 v ceně vč.příplatku 12.873,- Kč bez DPH.

  • Fakturováno je i osazení příkopového betonového žlabu, v částce 39 551,-Kč bez DPH. Ani jeden příkopový betonový žlab nebyl osazen.

8. Existují zcela vážné pochybnosti o řadě dalších položek, zejména vlastní komunikaci, její skladby, jejího podloží, dodržení technologických postupů, likvidaci odpoadních materiálů na deponii do prostoru K Ladům a nikoliv na skládku, atd. Pokud bych vyjádřila finančně tyto pochybnosti, pak se jedná o částku nejméně 207.226,89 Kč bez DPH, t.j.250.744,54 Kč. Jen zpochybněný přesun hmot a neuložení odpadních materiálů na skládku činí dalších cca 300.000,- Kč bez DPH.

Závěr

Je zcela zjevné, že předmětná stavba a její vyúčtování vykazuje celou řadu nesrovnalostí, které znamenají velmi vysokou finanční ztrátu naší obce.


Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Volby 2022

O nás