"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


O nás


Pocházím z Moldavska, v ČR žiji od roku 1998, mám české občanství a trvalý pobyt v Řitce.

V Obci Řitka jsem před lety koupil rozestavěný dům u kterého ale nebyly dořešeny inženýrské sítě.

Před jeho koupí jsem toto řešil s již současným starostou a tento mi sdělil, že to nebude problém. Po dvou letech bezvýsledných jednání s obcí a bývalým investorem jsem se rozhodl ke svým tenkrát již několika stavebním pozemkům si postavit sítě sám.

Opět to byl současný starosta, který mne přesvědčil abych kontaktoval další majitele sousedních pozemků postižených chybějícími sítěmi a dostavbu jim nabídnul, s tím že když to odmítnou že to bude výhodné pro obec, protože obec od nich pak bude mít klid.

Tak jsem i udělal. Byla řádně uzavřena smlouva o dílo. Bohužel se v průběhu prací objevilo kamenné podloží, což vyžadovalo vícenáklady, které ale vzhledem ke špatně napsané smlouvě nebylo možné bez souhlasu všech účastníku smlouvy vymáhat. Společnost která výstavbu zajišťovala se nakonec kvůli výše uvedeným problémům dostala do finančních problémů. Dílo jsem nabízel k odkupu ostatním účastníkům smlouvy, kteří ale o dílo neměli zájem, toto jsem nakonec prodal třetí straně, následně jsem prodal i společnost.
Ohledně výše uvedeného díla bylo a je vedeno několik soudních sporů, v rámci transparentnosti se chystám zde postupně tyto žaloby zveřejnit, ať má každý možnost si udělat vlastní názor.

Vzhledem k výše uvedenému a skutečnosti že se současný starosta chová jako by mu obec patřila, nikoli jako lidem zvolený správce, rozhodl jsem se dát dohromady na příští komunální volby (podzim 2021) kandidátku a změnit způsob jakým funguje obec Řitka. Já osobně ambice mít nějaké funkce nemám, starostou a místostarostou by měl být samozřejmě někdo místní, tj. člověk který dlouhodobě v Řitce žije, ideálně celý svůj život. V současnosti jednám s několika lidmi.

Grigorij VdovičenkoPůvodní smlouva z 15.9.2014 o vybudování sítí.
Žaloba na určení vlastnictví kanalizace ze dne 5.2.2021.

Grigorij Vdovičenko

Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Volby 2022

O nás