"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Starší zprávy

19.3.2022 Veřejné projednání návrhu územního plánu obce Řitka který se koná 21.dubna 2022 (čtvrtek) od 15:00 hodin v sále restaurace Pansků dvůr, Pražská 34, 252 03 Řitka

5.1.2022 (aktualizováno 18.3.2022) Provozování vodohospodářšké infrastruktury od 1.1.2022 Tak to vypadá že případ provozovatele vodohospodářšké infrastruktury je definitivně uzavřen

7.3.2022 Vyjádření k situaci na Ukrajině Od kolegů a spoluobčanů jsem byl dotázán na můj osobní názor na situaci k Ukrajině. Mám za to, že nejen že mé politické názory nebo náboženské přesvědčení je pouze a jen mou osobní věcí, stejně tak mám za to že "velká politika" do komunální vůbec nepatří, ale vzhledem k tomu že by výše uvedené mohlo ovlivnit výsledek nadcházejících komunálních voleb, tak se k tomu jednou a naposledy vyjádřím.

17.2.2022 (aktualizováno 3.3.2022) Boj o seznam poptávkových řízení obce Řitka každá obec stejně tak jako má povinnost vést účetnictví, jako má knihu faktur a účetní deník. tak musí mít přehled o svých výběrových a poptávkových řízeních, kromě Řitky..

16.2.2022 (aktualizováno 18.2.2022) Kniha faktur obce Řitka za druhé pololetí roku 2021 největšími fakturami v druhé polovině roku 2021 byly:
Valtrum s.r.o. oprava komu. Řevnická II. etapa - 915.062 Kč
EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o. kompostování bioodpadu - 170 ks kom - 641.300 Kč
STRABAG a.s., oprava kom. Řevnická I. etapa - 500.820 Kč


15.2.2022 Beneš Libor Beneš Libor si vyfakturoval od roku 2012 celkem částku 1,077,144 Kč

3.2.2021 Kauza č. 2 - společnost VR Services s.r.o. přinášíme seznam celkem 224 faktur vystavených společností VR Services s.r.o. obci Řitka

25.1.2022 Volební matematika Minulé komunální volby v roce 2018 dostalo hnutí současného starosty cca 395 hlasů, tj. opozice by mohla potřebovat 400 hlasů v roce 2022 k dosažení vítězství.

21.1.2022 Vyhláška obce Řitka č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Obec Řitka vydala vyhlášku, dle které se poplatek za odpad platí až následující rok, jiné obce to ale mají jinak

5.1.2022 (aktualizováno 21.1.2022) Provozování vodohospodářšké infrastruktury od 1.1.2022 Od počátku roku nemá bývalý provozovatel vodohospodářšké infrastruktury platnou smlouvu, snažíme se zjistit jak a kdo bude provoz zajišťovat

22.12.2021 (upraveno 29.12.2021) videozáznam ze zasedání zastupitelstva obce Řitka ze dne 17.12.2021 probíralo se například schválení smlouvy s novým provozovatelem vodovodu a kanalizace, nebo prodej obecního pozemku p.č. 219/24

15.12.2021 Zasedání zastupitelstva obce Řitka se koná 17.12. 2021 od 11:00 hodin budou se řešit zajímavé věci jako např.
bod 8.) Schválení koncesní smlouvy na provozování vodohospodářšké infrastruktury
bod 9.) Schválení návrhu smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti


8.12.2021 Zpravodaj obce Řitka Obec nám po dlouhém boji poskytla informace o tom kolik si vydělal šéfredatktor zpravodaje.

30.11.2021 METTA spol. s.r.o. společnost METTA spol. s.r.o. si od roku 2012 vyfakturovala celkem 2.382.577 Kč, přinášíme seznam smluv a plateb.

22.11.2021 MAREL a spol. s r.o. společnost MAREL a spol. s r.o. si od roku 2012 vyfakturovala celkem 2,826,252 Kč (bez smlouvy a výběrového řízení)

15.11.2021 Vít Blecha pan Vít Blecha si jako fyzická osoba vyfakturoval od roku 2012 celkem částku 3,479,051 Kč.

7.11.2021 STRABAG a.s. společnost si spolu s Dálniční stavby Praha a.s. které s ní fůzovala od roku 2012 vyfakturovala celkem 12.073.277 Kč, přinášíme seznam smluv a plateb.

3.11.2021 Valtrum s.r.o. společnost si od roku 2012 vyfakturovala celkem 15.292.004 Kč, přinášíme seznam smluv a plateb.

2.11.2021 Energie - stavební a báňská a.s. společnost si od roku 2012 vyfakturovala celkem 25,850,491 Kč a to za projekt "Intenzifikace ČOV Řitka", přinášíme smlouvu a seznam plateb.

26.10.2021 Videozáznam ze zasedání zastupitelstva obce 25.10. 2021 Trvalo to "pouze" 10 měsíců pořídit videozáznam, ať se každý podívá jak takové zastupitelstvo na Řitce probíhá.

22.10.2021 Zasedání zastupitelstva obce 25.10. 2021 od 10:00 hodin Zastupitelstvo obce je nejvyšším výkonným orgánem obce. Vše má dle zákona o obcích svá jasná pravidla. V Obci Řitka je ale opět vše jinak.

21.10.2021 Rozhodnutí o námitkách společnosti Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o. ve věci "Námitky stěžovatele proti zadávací dokumentaci dle § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění“

15.10.2021 Největší fakturanti obce Řitka od roku 2012 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost Energie - stavební a báňská a.s. s částkou 25.850.491 Kč, dále pak společnost Valtrum s.r.o. s částkou 15.292.004 Kč.

14.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2012 Největším fakturantem za uvedené období byl Vít Blecha s částkou 1.793.368 Kč dále pak společnost Dálniční stavby Praha a.s. s částkou 1.730.307 Kč.

13.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2013 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost Dálniční stavby Praha a.s. s částkou 3.487.346 Kč dále pak společnost VALTRUM s.r.o. s částkou 2.575.740 Kč.

12.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2014 Chybí nám faktury za několik měsíců, tj. zatím nevíme kdo je největším fakturantem.

11.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2015 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost VALTRUM s.r.o. s částkou 6.727.501 Kč.

10.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2016 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost STRABAG a.s. s částkou 2.219.897 Kč.

8.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2017 Největší fakturanti za uvedené období byly společnosti Energie - stavební a báňská a.s. a STRABAG a.s.

7.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2018 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost Energie - stavební a báňská a.s. s částkou 15.841.604 Kč

6.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2019 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost Energie - stavební a báňská a.s. s částkou 2.510.445 Kč

4.10.2021 Kniha faktur obce Řitka za rok 2020 Největším fakturantem za uvedené období byla společnost Valtrum s.r.o. s částkou 1.488.319 Kč

29.9.2021 Rozpočet obce Řitka od roku 2012 do 2021 včetně je 193.010.125 Kč vedení obce není o politice, ale o penězích, o tom komu z výše uvedené sumy kolik půjde

28.9.2021 Kniha faktur obce Řitka za první pololetí roku 2021 největším fakturantem za uvedené období byla společnost METTA spol. s.r.o. s částkou 1.422.960 Kč. VR Services s.r.o. si fakturovalo 60.920 Kč za úpravy webových stránek.

27.9.2021 Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Řitka (1.kolo) smlouva se bude uzavírat na dobu 10 let, podmínky jsou nastaveny tak aby se nemohl zúčastnit současný provozovatel


Jsme občané obce Řitka, kteří nesouhlasí s tím jakým způsobem je obec vedena.

Jinde naprosto běžné věci jako jsou návštěva zasedání zastupitelstva obce, pořizování videozáznamu ze zasedání, nebo jen získání informací o hospodaření obce dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou za současného vedení neskutečný problém.

Budeme vás na těchto stránkách informovat o tom, jak takové získávání informací na které mají občané ze zákona nárok ve skutečnosti probíhá i o závěrech které jsme ze získaných informacích vyvodili.


Volby 2022


Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás