"K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic. Edmund Burke"


Smlouvy na poskytování účetních služeb obci

Obec nám na počátku našich aktivit trvdila že učetnictví je vedeno pouze v papírové podobě, tak jsme si vyžádali kopie smluv na tyto služby

Dne 30.9.2020 zasíláme obci žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání seznamů plateb obce za roky 2018, 2019, 2020.
Dne 14.10.2020 píše starosta, že naší žádosti nerozumí a píše že: "neboť v elektronické podobě se účetnictví vede až s nástupem externí účetní od roku 2020. Do té doby se vedlo účetnictví v listinné podobě."Dne 5.11.2020 zasíláme žádost o kopie smluv o vedení účetnictví obce.

Dne 19.11.2020 nám přichází vyjádření obce, včetně smluv s paní Vaňáskovou a paní Samkovou, která je bohužel začerněná.

Dne 26.12.2020 zasíláme žádost o upřesnění informace.
Dne 8.1.2021 nám přichází odpověď.

Dne 26.11.2020 v souvislosti z výše uvedeným zasíláme žádost o iformaci kolik obec vydala na správu účetního softwaru v letech 2019 a 2020, když tedy starosta tvrdí že v roce 2019 ještě nevedli účetnictví v elektronické podobě.
Dne 7.12.2020 nám přichází odpověď.


Z kterého vyplývá že v roce 2019 vydala obec za licence a správu účetního programu Fenix 73.790 Kč. Tj. není možné aby tento program za takové penize nebyl využíván a účetnictví bylo jak je tvrzeno vedeno pouze v papírové podobě.

Jak je patrné z Knihy faktur z období 2011-2014 od roku 2012 je účetnictví vedeno v elektronické podobě, v roce 2011 bylo pravděpodobně vedeno pouze v podobě papírové, což i tak je celkem zvlástní.


Hlavní stránka

Kauza č. 1
boj o účetní knihy obce

Kauza č. 2
společnost VR Services s.r.o.

Kauza č. 3
rekonstrukce ulice Pražská

Kauza č. 4
vratka části dotace za milion

Kauza č. 5
falšování zápisů ze zastupitelstva

Kauza č. 6
zákaz pořizování záznamů ze zastupitelstva

Kauza č. 7
Zpravodaj obce Řitka

Kauza č. 8
rekonstrukce ulice Zahradní

Ostatní kauzy

Volby 2022

O nás


společnosti: Energie - stavební a báňská a.s., Valtrum s.r.o., STRABAG a.s., Cetus Plus a.s., VR Services s.r.o., Vít Blecha, MAREL a spol. s r.o., METTA spol. s.r.o.